Vragen en antwoorden

Informatie

 

Bij het aangaan van een incassotraject komt veel kijken. De meest gestelde vragen daarom op een rijtje;

Wanneer schakel je een incassobureau in?

Wanneer schakel je een incassobureau in?

Er zijn verschillende momenten wanneer u een incassobureau kunt inschakelen. Een belangrijke voorwaarde is dat er minstens een schriftelijke aanmaning vooraf is gegaan aan het verstrijken van de redelijke betalingstermijn alvorens u uw factuur overhandigt aan een incassobureau. Wanneer de termijn van de schriftelijke aanmaning is verstreken kunt u een incassobureau inschakelen.

Meer informatie

Wat doet een incassobureau?

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int in opdracht van de schuldeiser, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Dit betekent dat het contact vanaf het moment dat het incassobureau is ingeschakeld via het incassobureau zal verlopen met de schuldeiser. Voor de werkzaamheden die het incassobureau uitvoert worden kosten in rekening gebracht, deze kosten komen bovenop de bestaande schuld. Wanneer u niet betaalt kan een incassobureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen die wettelijk gezien meer bevoegdheden heeft.

Meer informatie

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, die onder meer bevoegd is tot het uitbrengen van dagvaardingen, het opmaken van bepaalde akten, het betekenen van stukken en het executeren van vonissen (door middel van feitelijke beslaglegging).

Voor de werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert geldt hetzelfde als voor een incassobureau. De kosten worden in rekening gebracht, deze kosten komen bovenop de bestaande schuld. De kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt voor het uitbrengen van deze dagvaarding worden in eerste instantie door de eiser betaald, maar kunnen soms verhaald worden op de gedaagde.

Meer informatie

Wie schakelt u in: incassobureau of een deurwaarder?

Wie schakelt u in: incassobureau of een deurwaarder?

Een incassobureau probeert de schuld te innen zonder de tussenkomst van de rechter. Terwijl een gerechtsdeurwaarder zijn taken krijgt toegewezen die voortvloeien uit de wet. De gerechtsdeurwaarder heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau, zo mag een gerechtsdeurwaarder beslagen leggen en dagvaardingen uitbrengen. Een incassobureau kan een gerechtsdeurwaarder inschakelen voor incassowerkzaamheden, maar een gerechtsdeurwaarder is niet hetzelfde als een incassobureau.

Meer informatie

Wat zijn de regels m.b.t. incassokosten?

Wat zijn de regels m.b.t. incassokosten?

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012.
 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimum van € 40,-;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775

Meer informatie

Wat zijn incassokosten?

Wat zijn incassokosten?

Heeft u een rekening niet betaald of niet op tijd? Dan kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen om de schuld alsnog bij u te innen. De extra gemaakte kosten om de schuld te kunnen innen worden de incassokosten genoemd. Sinds 1 juli 2012 gelden er wettelijke regels voor de maximale hoogte van de incassokosten.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de rekening. Volgens de Wet Incassokosten (WIK) zijn de incassokosten een percentage van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van €40,- en een maximum van €6775,-. Voor het berekenen van de incassokosten hanteert de WIK een staffel.

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012.
Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de eerste €2500,- 15%, met een minimumbedrag van €40,-
Over de volgende €2500,- 10%
Over de volgende €5000,- 5%
Over de volgende €190.000,- 1%
Over het meerdere van de hoofdsom 0.5%, met een maximumbedrag van €6775,-

Wat is de Wet Incasso Kosten (W.I.K.)?

Wat is de Wet Incasso Kosten (W.I.K.)?

 • Hoogte incassokosten
 • De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de rekening. Volgens de Wet Incassokosten (WIK) zijn de incassokosten een percentage van het factuurbedrag.
 • Recht op matigen
 • De hoogte van de incassokosten kunnen niet in mindering worden gebracht door de rechter. Hiermee wordt het recht op matigen uitgesloten volgens de WIK.
 • Afwijken van de regels
 • Wanneer de niet-betalende klant een bedrijf is mag er worden afgeweken van de regels. Dit moet wel schriftelijk worden vastgesteld. Wanneer de niet-betalende klant een consument is mag de schuldeiser niet van de regels afwijken.
 • Meerdere vorderingen
 • Heeft u meer openstaande rekeningen bij dezelfde schuldeiser? Dan worden de incassokosten over het totaal van de rekeningen berekend.
 • Richtlijnen aanmaningen
 • Wanneer de klant uw factuur niet betaalt, dan volgt er nog één schriftelijke aanmaning: de 14-dagen herinneringsbrief.

Meer informatie